Договір позики засновнику (учаснику) від підприємства

Всі договори

Кому підійде договір:

Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір позики засновнику (учаснику) від підприємства - це угода, за якою підприємство передає своєму засновнику (учаснику) грошові кошти на умовах їх повернення через певний строк.
Предмет договору - грошові кошти.
Договір позики передбачає нарахування відсотків. Якщо ви передаєте суму грошових коштів на умовах її повернення без нарахування відсотків, то це буде вважатися поворотною фінансовою допомогою. 
 
Сторони
Сторонами даного договору є підприємство та його засновник.
Підприємство (юридична особа), що передає гроші, іменується Позикодавець.
Засновник (учасник) підприємства, який отримує гроші, іменується Позичальник. Позичальником може бути юридична або фізична особа.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • суму та валюту грошей;
  • строк позики;
  • чи виплачуються відсотки за користування сумою позики (в якому розмірі і порядку).
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в листі №10-1390/0/4-12 від 27.09.2012 р. підтвердив право фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, надавати кошти під відсоток. 
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі, підписи під ним ставить Позичальник і Позикодавець в особі директора підприємства.
Якщо фізична особа є одночасно і засновником (Позичальником), і директором підприємства (Позикодавцем), то ця особа не може підписати договір від імені підприємства згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України.
Якщо учасником (Позичальником) є юридична особа, директор якої за сумісництвом працює директором підприємства (Позикодавця), то ця особа згідно з ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України не може підписати договір і від імені Позикодавця, і від імені Позичальника.
У цих випадках договір від імені підприємства (Позикодавця) може підписати третя особа, уповноважена довіреністю, яку підписує директор підприємства (Позикодавць).
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позики, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо засновником (учасником) є юридична особа - також і Господарським кодексом України. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту отримання Позичальником грошових коштів.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання відбувається за допомогою укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір.
Контакти Допомога