Попередній договір оренди майна

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається в майбутньому укласти договір оренди майна (орендодавцям і орендарям).
  • У договорі містяться додаткові гарантії, що в майбутньому такий договір оренди буде обов'язково укладений.
  • Для передачі (приймання) майна в оренду безпосередньо використовуйте договір оренди (загальний).
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Попередній договір оренди майна - це угода сторін, які зобов'язуються протягом певного строку в майбутньому укласти договір оренди майна на умовах, встановлених попереднім договором.
Предмет договору - зобов'язання сторін укласти в майбутньому договір оренди майна.
 
Сторони
Укласти угоду фізична можуть фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи - підприємеці.
Сторона, яка зобов'язується за основним договором передати майно в оренду, іменується Орендодавець, а та, що приймає, - Орендар.
Договір оренди майна, який сторони зобов'язуються укласти в попередньому договорі, іменується Основним договором.
 
Істотні умови договору
Якщо однією із сторін попереднього договору є фізична особа, то в такому договорі сторони можуть вказати істотні умови для Основного договору, такі як ідентифікуюча інформація про майно, яке передається в оренду.
Якщо істотні умови Основного договору не визначені в попередньому договорі, вони погоджуються у порядку, встановленому попереднім договором (абз. 3 ч.1 ст. 635 ЦКУ).
 
Якщо попередній договір укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), то в такому договорі, згідно з ч.2 ст.182, ч.1 ст. 284 ГКУ, необхідно передбачити наступні умови для Основного договору:
  • склад і вартість майна з урахуванням індексації;
  • строк, на який укладається Основний договір оренди;
  • орендну плату з урахуванням її індексації;
  • порядок використання амортизаційних відрахувань;
  • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Попередній договір укладається в формі, встановленій для Основоного договору
 
Норми права
Відносини, що виникають за попереднім договором, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами або фізичними особами - підприємця - також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Якщо сторони вирішили нотаріально посвідчити такий договір, то він вважається укладеним з моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й сам попередній договір (проста письмова  чи нотаріально завірена — див. "Укладення договору").
Зобов'язання укласти Основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення терміну, в який сторони мають укласти Основний договір, одна зі сторін не направить проект такого договору іншій стороні.
Контакти Допомога