Договір оренди (загальний)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • У користування за плату передаються речі для багаторазового використання.
 • Це можуть бути речі, що зберігають при користуванні початковий вигляд тривалий час (побутова техніка, інструменти тощо).
 • Договір потрібен тим, хто хоче здати/орендувати такі речі тимчасово.
 • При передачі речей в безоплатне користування застосовується договір позички рухомого майна.
 • Не можуть передаватися речі, які після використання знищуються або втрачають початковий вигляд (наприклад, гречка тощо).
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір оренди  – це угода про передачу майна в користування за плату. Типовий договір складається для спрощення процесу укладання господарчих договорів.
Предметом договору оренди можуть бути речі, призначені для багаторазового використання, і які зберігають при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу. Такими речами є, наприклад, станок, побутова техніка.
Типові договори — це нормативно-правові акти, важливість яких залежна від того, хто їх затверджує. Так, наприклад, типовий договір може затвердити Кабінет Міністрів або інші державні органи, які мають компетенцію в цій області.
 
Предметом договору не можуть бути речі, які у процесі їх використання за цільовим призначенням знищуються або припиняють своє існування у первісному вигляді. Прикладом може бути звичайна гречка. Цільове призначення її - посадковий матеріал та продукт харчування. В обох випадках гречка після використання буде знищена. А якщо тривалий час зберігати гречку, вона втратить свій первісний вигляд, корисні властивості.
Типові договори можуть включати у себе оренду землі, квартири, приміщень, автомобіля, нерухомого майна та ін. за такими видами умов:
 • вони повинні встановлювати права та обов’язки обох сторін;
 • повинні визначати інші умови сторін на власний розсуд.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть як фізичні особи, так і фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка передає майно в оренду, називається Орендодавець, а та, що приймає – Орендар.
Орендодавцем може виступити тільки власник майна, а інші особи – лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про майно, яке передається;
 • строк оренди;
 • розмір орендної плати.
За вибором сторін орендна плата може вноситися грошима або речами (наприклад, пивом, пшеницею). Вона має бути щомісячною, якщо інші умови не встановити у договорі.
Якщо хоча б однією зі сторін є фізична особа, а не підприємець, у договорі можна не зазначати строк. В цьому випадку угода буде діяти, доки одна з сторін не заявить про її розірвання (за місяць до розірвання). 
Якщо обидві сторони  фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи, в договорі також обов’язково має бути зазначено:
 • відновну вартість майна (може встановлюватись сторонами);
 • порядок внесення орендної плати;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • порядок індексації (збільшення) вартості майна та орендної плати;
 • порядок проведення поточного та капітального ремонтів майна;
 • умови повернення майна власнику або викупу майна Орендарем;
 • відновлення орендованого майна;
 • ціну договору;
 • термін договору.
Форма договору
Угода укладається у письмовій формі. 
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором оренди, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між підприємцями - також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набрав чинності) з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). Договір набирає чинності з моменту його укладення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір оренди (проста письмова).
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть односторонньо розірвати договір оренди. Орендодавець може зробити це в одному з таких випадків:
 • якщо Орендар не вносить орендну плату три місяці підряд;
 • якщо майно використовується не за призначенням;
 • якщо майно без дозволу Орендодавця передано в суборенду;
 • якщо поведінка Орендаря створює реальну загрозу пошкодження або знищення майна;
 • якщо Орендар не приступив до проведення капітального ремонту (лише якщо в нього був такий обов'язок за договором).
А Орендар може розірвати договір без згоди Орендодавця, якщо:
 • йому передали майно, якість якого не відповідає умовам договору та призначенню майна;
 • Орендодавець не проводить капітальний ремонт майна (якщо за договором не знято з нього такий обов'язок).
Контакти Допомога