Попередній договір купівлі-продажу нерухомості

Всі договори

Кому підійде договір:

Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Попередній договір купівлі-продажу нерухомості - це угода сторін, які зобов'язуються протягом певного строку в майбутньому укласти договір купівлі-продажу нерухомості на умовах, встановлених попереднім договором.
Предмет договору - зобов'язання сторін укласти в майбутньому договір купівлі-продажу нерухомості (квартири, будинку, гаража, складу, будівлі і т. д.).
 
Сторони
Укласти угоду фізична можуть фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи - підприємці.
Сторона, яка зобов'язується за основним договором продати нерухомість, іменується Продавець, а та, що купує, - Покупець.
Договір купівлі-продажу транспортного засобу, який сторони зобов'язалися укласти в попередньому договорі, іменується Основний договір.
 
Істотні умови договору
Якщо однією зі сторін попереднього договору є фізична особа, то в такому договорі сторони можуть вказати істотні умови для Основного договору, такі як ідентифікуюча інформація про нерухомість, її ціна тощо.
Якщо істотні умови Основного договору не визначені в попередньому договорі, вони погоджуються в порядку, встановленому попереднім договором (абз.3 ч.1 ст.635 ЦКУ).
 
Якщо попередній договір купівлі-продажу укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), умови про предмет, ціну та строк Основного договору обов'язково повинні бути передбачені ч.2 ст.182 ГКУ.

Форма договору
Попередній договір укладається у формі, яка встановлена для Основного договору.
 
Норми права
Відносини, що виникають за попереднім договором, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту нотаріального посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й попередній договір (див. "Форма договору").
Зобов'язання укласти Основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення терміну, в який сторони мають укласти Основний договір, одна зі сторін не направить проект такого договору іншій стороні.
Контакти Допомога