Попередній договір поставки продуктів харчування (разової)

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається в майбутньому поставити (або придбати) продукти харчування.
  • У договорі містяться додаткові гарантії, що в майбутньому така поставка обов'язково відбудеться.
  • Для безпосередньої поставки використовуйте договір поставки продуктів харчування (разової).
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Попередній договір поставки продуктів харчування - це угода сторін, які зобов'язуються протягом певного строку в майбутньому укласти договір поставки продуктів харчування на умовах, встановлених попереднім договором.
Предмет договору - зобов'язання сторін укласти в майбутньому договір поставки продуктів харчування.
 
Сторони
Укласти угоду фізична можуть юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці.
Особа, яка зобов'язується за основним договором поставити продукти харчування, іменується Постачальник, а та, що купує, - Покупець.
Договір поставки продуктів харчування, який сторони зобов'язалися укласти в попередньому договорі, іменується Основний договір.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Попередній договір поставки повинен містити умови про предмет, ціну та строк Основного договору (згідно з ч.2 ст. 182 ГКУ).
 
Форма договору
Попередній договір поставки укладається у формі, яка встановлена для Основного договору.
 
Норми права
Відносини, що виникають за попереднім договором, регулюються Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Якщо сторони вирішили нотаріально посвідчити попередній договір, то він вважається укладеним з моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й попередній договір (проста письмова або нотаріально завірена — див. "Укладення договору").
Зобов'язання укласти Основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення терміну, в який сторони мають укласти Основний договір, одна із сторін не направить проект такого договору іншій стороні.
Контакти Допомога