Попередній договір позики речей

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається в майбутньому передати (або прийняти) в борг речі без індивідуальних ознак (пшеницю, цукор та ін.)
  • У договорі містяться додаткові гарантії, що в майбутньому така позика обов'язково відбудеться.
  • Для безпосередньої позики використовуйте договір позики речей.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Попередній договір позики речей - це угода сторін, які зобов'язуються протягом певного строку укласти договір позики речей у майбутньому на умовах, встановлених попереднім договором.
Предмет договору - зобов'язання сторін укласти в майбутньому договір позики речей.
 
Сторони
Укласти угоду можуть фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи - підприємці.
Особа, яка зобов'язується за основним договором передати речі, іменується Позикодавець, а та, що зобов'язується одержати їх, - Позичальник.
Договір позики речей, який сторони зобов'язалися укласти в попередньому договорі, іменується Основний договір.
 
Істотні умови договору
Якщо однією із сторін попереднього договору є фізична особа, то в такому договорі сторони можуть вказати істотні умови для Основного договору, такі як ідентифікуюча інформація про речі тощо.
Якщо істотні умови Основного договору не визначені в попередньому договорі, вони погоджуються в порядку, встановленому попереднім договором (абз.3 ч.1 ст. 635 ЦКУ).
 
Якщо попередній договір укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), умови про предмет та терміні Основного договору обов'язково повинні бути передбачені (ч.2 ст.182 ГКУ).
 
Форма договору
Попередній договір укладається у формі, яка встановлена для Основного договору.
 
Норми права
Відносини, що виникають за попереднім договором, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями - також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Якщо сторони вирішили нотаріально посвідчити попередній договір, то він вважається укладеним з моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й попередній договір (проста письмова або нотаріально завірена — див. "Укладення договору").
Зобов'язання укласти Основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення терміну, в який сторони мають укласти Основний договір, одна зі сторін не направить проект такого договору іншій стороні.
Контакти Допомога