Попередній договір спонсорської допомоги

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається в майбутньому надати (прийняти) спонсорську допомогу.
  • У договорі містяться додаткові гарантії, що в майбутньому така допомога обов'язково буде надана.
  • Для надання (прийняття) допомоги безпосередньо використовуйте договір спонсорської допомоги.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Попередній договір спонсорської допомоги - це угода сторін, які зобов'язуються протягом певного строку в майбутньому укласти договір спонсорської допомоги на умовах, встановлених попереднім договором.
Предмет договору - зобов'язання сторін укласти в майбутньому договір спонсорської допомоги.
 
Сторони
Укласти договір спонсорської допомоги можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка надає спонсорську допомогу, називається Спонсор, а особа, яка приймає спонсорську допомогу - Набувач.
Договір спонсорської допомоги, який сторони зобов'язалися укласти в попередньому договорі, іменується Основний договір.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Якщо однією із сторін попереднього договору є фізична особа, то в такому договорі сторони можуть зазначити, що саме передається за Основним договором.
Якщо істотні умови Основного договору не визначені в попередньому договорі, вони погоджуються в порядку, встановленому попереднім договором (абз.3 ч.1 ст.635 ЦКУ).
 
Якщо попередній договір укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), умови про предмет і строк Основного договору обов'язково повинні бути передбачені (ч.2 ст.182 ГКУ).
 
Форма договору
Договір спонсорської допомоги укладається у письмовій формі. Якщо передається нерухоме майно, договір вимагає нотаріального посвідчення, а також реєстрації права власності в Державній реєстраційній службі або у нотаріуса. А якщо передається земельна ділянка, то договір нотаріально посвідчується, а право власності реєструється територіальним органом Держземагентства в Державному земельному кадастрі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за попереднім договором, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями - також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Якщо сторони вирішили нотаріально посвідчити попередній договір, то він вважається укладеним з моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й попередній договір (проста письмова або нотаріально завірена — див. "Укладення договору"). Зобов'язання укласти Основний договір, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення терміну, в який сторони мають укласти Основний договір, одна зі сторін не направить проект такого договору іншій стороні.
Контакти Допомога