Договір відшкодування збитків

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто заподіяв збитки і має намір їх відшкодувати, а також тим, кому були заподіяні такі збитки.
  • Даний договір є ефективною альтернативою судовій тяжбі з приводу відшкодування збитків.
  • Для відшкодування моральної шкоди використовуйте цей договір.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір про відшкодування збитків - це угода, згідно з якою одна сторона відшкодовує збитки іншій стороні, завдані невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за іншим договором.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі необхідно точно вказати склад збитків та їх розмір. Якщо учасниками договору є виключно підприємці (фізичні особи - підприємці, юридичні особи),  також необхідно передбачити термін договору.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі. За бажанням сторін договір може бути посвідчений нотаріально.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є виключно підприємці (фізичні особи - підприємці, юридичні особи), також і Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору"). Якщо сторони вирішили нотаріально посвідчити договір, то він є укладеним з моменту такого посвідчення.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі , що й сам договір (письмова - див. "Форма договору").
Контакти Допомога