Договір міни (бартеру) земельної ділянки

Всі договори

Кому підійде договір:

Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір міни (бартеру) земельної ділянки – це угода, за якою кожна зі сторін зобов'язується передати другій стороні у власність земельну ділянку в обмін на іншу земельну ділянку.
 
Предметом договору можуть бути (різні) земельні ділянки, що передаються іншій особі в обмін на тотожну, меншу, більшу, кращу, гіршу тощо.
Якщо при обміні вартість однієї земельної ділянки буде більше вартості іншої земельної ділянки, то договором може бути встановлено доплату.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
 
Сторони
Укласти договір міни можуть як приватні особи (фізичні особи), так і підприємці та організації (фізичні особи – підприємці, юридичні особи).
Стороною договору міни може виступати лише власник майна, а інші особи – тільки за його нотаріально посвідченим дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення).
При здійсненні бартеру кожна зі сторін договору міни вважається продавцем того майна, яке вона передає в обмін, і покупцем майна, яке вона отримує натомість.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити в договір)
 • назву сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, найменування юридичної особи);
 • вид угоди;
 • предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму, кадастрового номера тощо);
 • документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
 • відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки;
 • відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);
 • договірну ціну;
 • права та обов'язки сторін;
 • момент переходу права власності на земельну ділянку.
Якщо сторонами договору є винятково юридичні особи або фізичні особи - підприємці, то необхідно вказати термін договору, ціну договору.
 
Форма договору
Договір укладається в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Право власності, яке виникає за договором, реєструється нотаріусом чи Державною реєстраційною службою (при територіальному управлінні Мінюсту).
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором міни (бартеру), регулюються Цивільним кодексом України, а також Земельним кодексом України. Якщо ж сторонами договору є тільки юридичні особи та/або фізичні особи – підприємці, то Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним (таким, що набув чинності) із моменту його нотаріального посвідчення, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Її має бути укладено в тій же формі, що і сам договір міни (бартеру) (нотаріальна, із реєстрацією – див. "Форма договору").
Згідно із законом одна зі сторін може розірвати договір або відмовитися від нього в односторонньому порядку, якщо:
 • друга сторона відмовляється передати визначене договором майно;
 • друга сторона передала їй майно, яке не відповідає договору, або у стані, непридатному для використання.
Контакти Допомога