Договір емфітевзису

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається надати право користування своєю земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб іншій особі (особам), а також підійде тим, хто має намір придбати таке право.
  • Право користування чужою ділянкою (емфітевзис) підлягає державній реєстрації і може бути відчужено на користь третіх осіб.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір емфітевзису – це угода, в якій одна сторона на платній або безоплатній основі отримує право користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, що належить іншій стороні.
Предметом договору є право користування землею сільськогосподарського призначення.
 
Приклад 
Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення бажає продати цю ділянку, а інша сторона бажає її придбати, але у зв'язку з мораторієм на продаж земель сільськогосподарського призначення сторони не можуть укласти договір купівлі-продажу такої земельної ділянки.
Сторони можуть укласти договір права користування земельною ділянкою (емфітевзису), наприклад, на 100 або більше років. При цьому власник земельної ділянки може отримати передоплату за всі 100 років користування, а особа, яка отримала право користування цією земельною ділянкою, може в будь-який час це право перепродати третій особі за більшу ціну. 
 
Сторони
Укласти угоду можуть фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи.
Власником іменується особа, яка передає право користування землею сільськогосподарського призначення іншій стороні, а Землекористувачем іменується особа, яка отримує таке право.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі необхідно вказати:
  • інформацію, що ідентифікує земельну ділянку, щодо якої укладається договір емфітевзису – кадастровий номер ділянки, розмір, місце розташування, цільове призначення земельної ділянки;
  • право користування землею сільськогосподарського призначення. 
 
Форма договору
Цей договір укладається в письмовій формі, а право користування землею сільськогосподарського призначення (емфітевзис) підлягає державній реєстрації.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір підлягає державній реєстрації у порядку, установленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір (див. "Форма договору").
Контакти Допомога