Договір земельного сервітуту (для сільськогосподарських потреб)

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається надати іншій особі право використовувати свою земельну ділянку для сільськогосподарських потреб (наприклад, для прогону худоби), а також підійде тим, хто має намір придбати таке право.
 • Право користування чужою ділянкою (сервітут) підлягає державній реєстрації.
 • Сервітут може бути платним або безкоштовним.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір земельного сервітуту - це угода, за якою одна сторона на платній або безоплатній основі отримує право обмеженого користування земельною ділянкою, що належить іншій стороні.
Предметом договору є користування чужою земельною ділянкою, яке може обмежуватися, зокрема, такими правами:
 • правом прогону худоби по наявному шляху;
 • правом поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;
 • правом забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та правом проходу до природної водойми.
 
Приклад 
Якщо з якихось причин особа не має іншого способу прогнати свою худобу, окрім як через шлях на чужій земельній ділянці, то в таких випадках дана особа може вимагати від власника цієї ділянки укласти з ним договір сервітуту з правом прогону худоби по наявному шляху.
 
Сторони
Укласти угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Власником іменується особа, яка надає обмежене право користування земельною ділянкою, а Сервітуарієм - особа, яка отримує обмежене право користування цією ділянкою.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі необхідно вказати:
 • інформацію, що ідентифікує земельну ділянку, щодо якої укладається договір сервітуту – кадастровий номер ділянки, розмір, місце розташування, цільове призначення;
 • права обмеженого користування земельною ділянкою.
 
Форма договору
Цей договір укладається в письмовій формі, а право користування земельною ділянкою (сервітут) підлягає державній реєстрації.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором сервітуту, регулюються Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір підлягає державній реєстрації у порядку, установленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно. Такий договір є укладеним з моменту його державної реєстрації.
 
Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір (див. "Форма договору").
Договір може бути припинений у разі:
 • поєднання в одній особі Власника (володільця) і Сервітуарія, якщо вони є юридичними особами;
 • відмови Сервітуарія від сервітуту;
 • закінчення терміну, на який було встановлено сервітут;
 • припинення обставини, яка була підставою для встановлення сервітуту;
 • невикористання сервітуту протягом трьох років поспіль;
 • смерті Сервітуарія, на користь якого було встановлено особистий сервітут;
 • винесення рішення суду на підставі вимоги Власника (володільця) за наявності обставин, що мають істотне значення.
Контакти Допомога