Договір сервітуту нерухомого майна

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Ппідійде тим, хто збирається надати іншій особі (особам) право проходу по сходовому майданчику, коридору, а також підійде тим, хто має намір придбати таке право.
 • Право користування чужою нерухомістю (сервітут) підлягає державній реєстрації.
 • Сервітут може бути платним або безкоштовним.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір сервітуту – це угода, де одна сторона на платній або безоплатній основі отримує право проходу по сходовій клітці, коридору та іншій частині будівлі, будинку тощо, які належать іншій стороні.
Предметом договору є право користування чужою нерухомістю, її частиною, яке обмежується проходом по ній.
 
Приклад 
Якщо з якихось причин особа не має іншого способу потрапити до свого помешкання, окрім як перейти через коридор чужого офісу, то в таких випадках ця особа може вимагати від власника офісу укладення з ним договору сервітуту із правом проходу по коридору його офісу. 
 
Сторони
Укласти угоду можуть фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи.
Власником (володільцем) іменується особа, яка надає обмежене право користування своїм нерухомим майном, а Сервітуарієм – особа, яка отримує обмежене право користування цим нерухомим майном.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі необхідно вказати:
 • інформацію, що ідентифікує нерухоме майно, щодо якого укладається договір сервітуту;
 • права обмеженого користування нерухомістю.
 
Форма договору
Цей договір укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором сервітуту, регулюються Цивільним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір є укладеним із моменту його підписання, а право користування нерухомістю (сервітут) підлягає державній реєстрації.
 
Зміна і розірвання 
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Її має бути укладено в тій самій формі, що й сам договір (див. "Форма договору").
Договір може бути припинено в разі:
 • поєднання в одній особі Власника (володільця) та Сервитуарія, якщо вони є юридичними особами;
 • відмови Сервитуарія від сервітуту;
 • закінчення строку, на який було встановлено сервітут;
 • припинення обставини, що була підставою для встановлення сервітуту;
 • невикористання сервітуту протягом трьох років поспіль;
 • смерті Сервитуарія, на користь якого було встановлено особистий сервітут;
 • винесення рішення суду на підставі вимоги Власника (володільця) за наявності обставин, що мають істотне значення.
Контакти Допомога