Договір позички кімнати

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати або прийняти у безкоштовне користування кімнату.
  • Для передачі кімнати в платне користування використовуйте договір оренди кімнати.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір позички кімнати – це угода про безоплатну передачу кімнати у користування на певний строк. По завершенні строку позички кімната повертається власнику.
Предметом даного договору позички є кімната.
 
Сторони
Укласти аку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати кімнату в безоплатне користування особі, яка є її засновником (учасником), керівником (членом органу управління або контролю).
Особа, яка передає кімнату в користування, називається Позичкодавець, а та, яка приймає – Користувач. Позичкодавцем може виступити тільки власник кімнати, а інші особи - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі позички обов'язково потрібно вказати ідентифікаційну інформацію про кімнату, яка передається. Також бажано вказати термін договору. Якщо договір позички укладається між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, то необхідно обов'язково визначити в договорі термін позички.
 
Форма договору
Договір  позички кімнати укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позички, регулюються Цивільним кодексом України, зокрема, главою 60 та главою 58 (окрім положень про відплатність договору), а також:
  • якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України;
  • Житловим кодексом УРСР.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (є укладеним) з моменту його підписаня, якщо в ньому прописані всі істотні умови.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової письмової угоди. 
Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення кімнати у разі, якщо:
  • у зв'язку з непередбаченими обставинами кімната стала потрібною йому самому;
  • користування кімнатою не відповідає її призначенню та умовам договору;
  • кімната самочинно передана у користування іншій особі;
  • у результаті недбалого поводження з кімнатою вона може бути знищена або пошкоджена.
Якщо Позичкодавець не виконує обов'язку передати кімнату в користування, Користувач має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків.
 
Контакти Допомога