Договір оренди кімнати

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти житлову кімнату.
 • Кімната передається в користування за плату.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір найму (оренди) кімнати – це угода про передачу в користування житлового приміщення (кімнати) за плату.
Передати в найм за цим договором можна лише нерухоме майно, цільовим призначенням якого є проживання в ньому.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. Але юридичні особи можуть наймати житло лише для проживання своїх працівників.
Особа, яка передає кімнату в найм, називається Орендодавець, а та, що приймає – Орендар.
Орендодавцем може виступити тільки власник кімнати, а інші особи можуть це зробити лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про кімнату (адреса, площа і т.д.);
 • строк договору;
 • розмір плати за найм.
За вибором сторін плата може вноситися грошима або речами (наприклад, пивом, пшеницею). Вона має вноситися щомісячно, якщо інше не встановити у договорі.
Якщо в договорі не зазначити строк найму кімнати, то такий договір буде вважатися укладеним на 5 років.
Якщо обидві сторони - фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи, то в договорі також потрібно вказати:
 • кімнату (склад і вартість кімнати з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованої кімнати та умови її повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір укладється у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором найму житла, регулюються Житловим кодексом УРСР, Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової письмової угоди.
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть односторонньо розірвати договір найму. 
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендодавця у разі: 
 • невнесення Орендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Договір може бути розірваний на вимогу Орендодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого Орендодавця та членів його сім'ї. Орендодавець повинен попередити Орендаря про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці.
 
Орендар має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Орендодавця за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання у ньому. 
Контакти Допомога