Договір про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці між юридичною особою та її учасником (засновником)

Всі договори

Кому підійде договір:

Поняття і предмет договору
Договір про нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці – це угода, згідно з якою одна сторона надає другій іншій (засновнику такої юридичної особи) доступ до конфіденційної інформації, у тому числі й інформації, що становить комерційну таємницю, а інша сторона (засновник) зобов'язується не розголошувати цю інформацію третім особам.
 
Сторони договору
Укласти цей договір можуть юридичні особи (підприємства) та їх учасники (засновники) - фізичні чи юридичні особи.
 
Істотні умови договору (які обов’язково мають бути прописані)
У договорі необхідно визначити:
  • характеристику інформації, до якої надається доступ; 
  • права та обов’язки сторін щодо використання інформації; 
  • строк, протягом якого засновник зобов’язаний зберігати секретність інформації.
 
Форма договору
Договір має бути укладено в письмовій формі. За бажанням сторони можуть посвідчити його нотаріально.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються такими основними нормативно-правовими актами:
  • ст. ст. 200, 505 – 508, 862 Цивільного кодексу України;
  • ст. 162 Господарського кодексу України;
  • Законом України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII;
  • постановою КМУ «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. № 611.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним із моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»).
 
Зміна договору і його розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір (проста письмова чи нотаріальна – див. «Форма договору»).
Контакти Допомога