Договір дарування частки у праві спільної власності на житловий будинок

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається подарувати свою частку в праві спільної власності на нерухомість.
 • Частка у праві власності перед даруванням повинна бути виділена в натурі.
 • Договір потрібно посвідчити у нотаріуса.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет договору
Договір дарування частки у праві спільної власності на житловий будинок – це угода про безоплатну передачу частки у праві спільної власності на житловий будинок у власність іншій особі.
На одержувача дару договором може бути покладено обов'язок вчинити певні дії (або утриматись від їх вчинення) на користь третіх осіб.
 
Сторони договору
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особа, яка дарує частку, називається Дарувальник, а та, що приймає – Обдаровуваний.
Дарувальником може виступити тільки власник частки у праві власності на житловий будинок, а інші особи - лише за його нотаріально посвідченим дорученням, яке має містити ім'я (найменування) Обдаровуваного (наприклад, довіреність, договір доручення).
Юридичні особи (АТ, ТОВ та інші товариства) можуть дарувати будь-що один одному, тільки якщо це право прямо встановлено установчими документами (статутом) Дарувальника.
 
Істотні умови договору (які обов’язково мають бути прописані)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • розмір частки (наприклад, ½ чи ¼ тощо);
 • всю ідентифікуючу інформацію про житловий будинок: місце знаходження, метраж, кількість поверхів (кімнат) тощо;
 • строк, через який Дарувальник має передати дарунок Обдаровуваному (у випадку коли сторони домовились про передачу дарунка у майбутньому);
 • обов'язок на користь третьої особи (якщо договором передбачається обов'язок Обдаровуваного вчинити певну дію майнового або немайнового характеру на користь третьої особи).
 
Форма договору
Договір оформлюється у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором дарування, регулюються Цивільним кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним після його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
 
Зміна договору і його розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в письмовій формі з нотаріальним посвідченням.
 
Закон передбачає випадки односторонньої відмови від договору або його розірвання. Обдаровуваний у будь-який час має право відмовитися від дару (до його прийняття).
Дарувальник має право розірвати договір дарування з вимогою повернення дарунка, якщо:
 • Обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності Дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;
 • Обдаровуваний вчинив умисне вбивство Дарувальника (в цьому випадку спадкоємці Дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування);
 • Обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для Дарувальника велику немайнову цінність;
 • внаслідок недбалого ставлення Обдаровуваного до дарунка, що становить культурну цінність, цей дарунок може бути знищено або істотно пошкоджено;
 • у разі порушення Обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи. При цьому Дарувальник має право вимагати повернення дарунка, лише якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.
Контакти Допомога