Договір оренди будинку

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається здати або зняти житловий будинок.
 • Будинок передається в користування за плату.
 • Для здачі будинку безкоштовно використовуйте договір позички житлового будинку.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір оренди (найму) будинку – це угода про передачу в користування житлового приміщення (будинку) за плату.
Передати в найм за цим договором можна лише нерухоме майно, цільовим призначенням якого є проживання в ньому.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. При цьому юридичні особи можуть наймати житло лише для проживання своїх працівників.
Особа, яка передає будинок в найм, називається Орендодавець, а та, що приймає – Орендар.
Орендодавцем може виступити тільки власник будинку, а інші особи - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі:
 • ідентифікуючу інформацію про будинок (адреса, площа, кількість поверхів, кімнат тощо);
 • строк договору;
 • розмір плати за найм.
За вибором сторін плата може вноситися грошима або речами. Вона має вноситися щомісячно, якщо інший варіант не вказати в договорі.
Якщо в договорі не зазначити строк договору, то він буде вважатися укладеним на 5 років.
Якщо обидві сторони - підприємці та/або організації (тобто фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи), в договорі потрібно вказати:
 • будинок (склад і вартість будинку з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендну плату з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого будинку та умови його повернення або викупу.
 
Форма договору
Договір має бути укладено у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором, регулюються Житловим кодексом УРСР, Цивільним кодексом України, а якщо договір укладено між  юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). 
 
Зміна та розірвання
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди. 
Законом передбачені також випадки, коли сторони можуть односторонньо розірвати договір. 
 
Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу Орендодавця у разі: 
 • невнесення Орендарем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковій оренді - понад два рази; 
 • руйнування або псування житла Орендарем або іншими особами, за дії яких він відповідає.
Якщо предметом договору є частина житлового будинку, договір може бути розірваний на вимогу Орендодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого Орендодавця та членів його сім'ї. Орендодавець повинен попередити Орендаря про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. 
 
Орендар житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору, письмово попередивши про це Орендодавця за три місяці. Також він може відмовитися від договору, якщо житло стало непридатним для постійного проживання в ньому. 
Контакти Допомога