Договір позички житлового будинку

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається передати або прийняти у безкоштовне користування житловий будинок.
  • Для передачі будинку в платне користування використовуйте договір оренди будинку.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір позички житлового будинку – це угода про безоплатну передачу житлового будинку в користування на певний строк. По завершенні строку позички житловий будинок повертається власнику.
Предметом договору є житловий будинок.
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати житловий будинок у безоплатне користування особі, яка є її засновником (учасником), керівником (членом органу управління або контролю).
Особа, яка передає житловий будинок в користування, називається Позичкодавець, а та, яка приймає – Користувач. Позичкодавцем може виступити тільки власник житлового будинку, а інші особи - лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, письмовий дозвіл).
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
У договорі позички обов'язково потрібно вказати ідентифікаційну інформацію про житловий будинок, який передається. Також бажано вказати термін договору.
Якщо договір позички укладається між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, то необхідно обов'язково визначити в договорі термін позички.
 
Форма договору
Договір позички житлового будинку укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором позички, регулюються Цивільним кодексом України, зокрема, главою 60 та главою 58 (окрім положень про відплатність договору), а також:
  • якщо договір укладено між юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями – Господарським кодексом України;
  • Житловим кодексом УРСР.
 
Укладення договору
Договір набирає чинності (вважається укладеним) з моменту його підписаня, якщо в договорі прописані всі істотні умови договору.
 
Зміна та розірвання
Зміна договору здійснюється за згодою сторін, тобто шляхом укладення додаткової письмової угоди до договору.
Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо:
  • у зв'язку з непередбаченими обставинами житловий будинок став потрібен йому самому;
  • користування житловим будинком не відповідає його призначенню та умовам договору;
  • житловий будинок самочинно переданий у користування іншій особі;
  • у результаті недбалого поводження з житловим будинком він може бути знищений або пошкоджений.
Якщо Позичкодавець не виконує обов'язку передати житловий будинок у користування, Користувач має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків.
Контакти Допомога