Договір купівлі-продажу товару

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається продати або купити товар (продукти харчування, одяг, канцтовари та ін.)
  • За договором товар передається за плату.
  • Для безкоштовної передачі товару використовуйте договір дарування рухомого майна.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
Договір купівлі-продажу майна – це угода, за якою одна сторона передає або зобов'язується передати майно у власність другій стороні за певну грошову суму.
Предметом  договору може бути різноманітне майно, наприклад, меблі, одяг, взуття тощо.
Предметом договору купівлі-продажу може бути майно, яке є у продавця на момент укладення договору, або буде створено (придбано, набуто) продавцем у майбутньому. 
 
Сторони
Укласти таку угоду можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи.
Особи, які здійснюють продаж і купівлю майна, зазначаються в тексті як Продавець і Покупець.
Продавцем може виступати лише власник майна, інша особа може це зробити лише за його офіційним дозволом (наприклад, довіреність, договір доручення, комісії).
У разі якщо товар - це спільна власність кількох осіб, для його продажу необхідно отримати згоду всіх співвласників. Наприклад, один з подружжя повинен отримати згоду іншого (чоловіка або дружини) на відчуження (продаж) майна, що належить їм обом.
Покупцем товару може бути будь-яка особа, якій не заборонено законом мати у власності таке майно. 
 
Істотні умови (які обов'язково потрібно включити в договір купівлі продажу товару)
Закон вимагає обов'язково чітко визначити майно в договорі. Тобто договір купівлі-продажу повинен містити ідентифікуючу інформацію про майно (предмет договору). 
Також бажаним є визначення ціни, за якою продається майно. В протилежному випадку її доведеться визначати, виходячи зі звичайних цін, що склалися на аналогічне майно на момент укладення договору.
 
У випадку коли договір купівлі-продажу укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), умови про предмет, ціну та строк договору обов'язково повинні бути передбачені договором.   
За домовленістю між сторонами майно може передаватися Продавцем Покупцеві як під час укладення договору купівлі-продажу, так і в майбутньому з визначенням конкретних строків або календарних дат.
 
Форма договору
Договір може бути укладений усно між двома фізичними особами, якщо предметом договору є малоцінні речі, зокрема предмети особистого користування та побутового призначення.
Договір купівлі-продажу майна, яке має особливу цінність, а також договір купівлі-продажу з обов'язком передати майно в майбутньому укладається в письмовій формі.
Договір купівлі-продажу майнового права, права вимоги, а також купівлі-продажу цінних паперів укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором купівлі-продажу регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці — також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір купівлі-продажу майна вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”).Договір купівлі продажу товару набирає чинності з моменту його укладення.
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору. Вона має бути укладена в тій самій формі, що й сам договір купівлі-продажу (усна, проста письмова — див. “Форма договору”).
Законом або договором також можуть бути встановлені випадки, за яких одна із сторін може розірвати договір купівлі продажу майна або відмовитися від нього в односторонньому порядку, наприклад:
  • непередання рухомого майна Продавцем;
  • передання майна, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу;
  • передання неякісного майна тощо. 
Контакти Допомога