Агентський договір на купівлю нерухомості

Всі договори

Кому підійде договір:

 • Підійде тим, хто збирається через агента (ріелтора) купити нерухомість, а також професійним ріелторам.
 • Сторонами договору можуть бути лише підприємці або юридичні особи.
 • Якщо покупець та/або агент - фізична особа, вам потрібен договір доручення на купівлю нерухомості.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Агентський договір — це угода, в якій одна сторона зобов'язується за рахунок та від імені другої сторони знайти відповідну нерухомість, укласти від імені другої сторони договір купівлі-продажу такої нерухомості з третьою особою чи сприяти в укладенні такого договору.
Предметом договору є посередництво агента - пошук відповідної нерухомості і укладення (сприяння в укладенні) договору купівлі-продажу.
 
Сторони
Згідно з нормами чинного законодавства України укласти агентський договір можуть фізичні особи - підприємці і/або юридичні особи.
Особа, яка представляє інтереси іншої особи за агентським договором, як правило, називається Агентом, а та, чиї інтереси представляють – Принципалом. 
 
Істотні умови договору (які обов’язково слід включити до договору)
Згідно з нормами чинного законодавства України в агентському договорі необхідно визначити такі умови:
 • параметри і характеристики об'єкта нерухомості, який необхідно придбати; 
 • характер агентських послуг; 
 • порядок надання агентських послуг;
 • права та обов’язки сторін; 
 • умови і розмір винагороди Агента;
 • строк дії договору;
 • санкції в разі порушення сторонами умов договору.
Також слід визначити форму підтвердження повноважень Агента, зокрема, якщо є необхідність в оформленні довіреності на виконання Агентом тих або інших дій. 
 
Форма договору
З огляду на пряму норму закону агентський договір необхідно укладати в письмовій формі, незалежно від умов і предмета договору. Якщо згідно з умовами агентського договору Агент зобов'язаний самостійно укласти від імені і за рахунок Принципала договір на купівлю нерухомості на користь останнього, такий агентський договір слід посвідчити нотаріально або ж видати Агенту нотаріально посвідчену довіреність на укладення договору купівлі нерухомості.
 
Норми права
Відносини, які виникають за агентським договором, регулюються Господарським кодексом України і Цивільним кодексом України, а також Земельним кодексом України - якщо предметом агентського договору є купівля земельної ділянки.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. «Істотні умови договору»), а в разі якщо договір посвідчується нотаріально – з моменту такого посвідчення.
Договір набирає чинності з моменту його укладення.
 
Зміна і розірвання
Зміна агентського договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й договір.
Також агентський договір припиняється в таких випадках:
 • відкликання Принципалом повноважень Агента;
 • відмови Агента від подальшого здійснення посередництва за агентським договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; 
 • вибуття однієї зі сторін договору внаслідок її припинення (якщо це юридична особа) або смерті (якщо це фізична особа - підприємець); 
 • виникнення інших обставин, які припиняють повноваження Агента або Принципала.
Контакти Допомога