Договір доручення на купівлю нерухомості

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається придбати нерухомість, при цьому доручає посереднику укласти договір купівлі-продажу такої нерухомості.
  • За договором посередник діє від імені довірителя.
  • Якщо в якості посередника виступатиме фізична особа - підприємець або юрособа, то вам потрібен агентський договір на купівлю нерухомості.
Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Договір доручення на купівлю нерухомості — це угода, за якою одна сторона (повірений) зобов’язується здійснити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) угоду купівлі нерухомості, яка визначена умовами договору. Угода, укладена повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та зобов'язання довірителя.
 
Предмет договору — дії повіреного, які здійснюються від імені і за рахунок довірителя та направлені на укладення договору купівлі нерухомості. 
 
Водночас треба враховувати, що довіритель може доручити повіреному здійснення тільки тих дій, здійснити які він сам має право. Законом також передбачено, що дії, які має здійснити повірений, мають бути правомірними, конкретними та здійсненими. 
 
Сторони
Укласти договір доручення можуть фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи. 
Згідно з нормами чинного законодавства України особа, яка здійснює дії від імені за рахунок іншої особи, іменується Повіреним, а особа, від імені якої здійснюються такі дії, — Довірителем.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково чітко визначити в договорі доручення або виданій Повіреному довіреності, які саме дії повинен здійснити Повірений від імені і за рахунок Довірителя. 
У випадку коли договір доручення укладається між суб'єктами господарювання (фізичними особами - підприємцями та/або юридичними особами), також треба передбачити умови відносно ціни і строку дії договору.
 
Форма договору
Договір на купівлю нерухомості потрібно нотаріально посвідчити.
 
Норми права
Відносини, які виникають за договором доручення, регулюються Цивільним кодексом України, а якщо сторонами договору є юридичні особи або фізичні особи - підприємці – також Господарським кодексом України.
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його посвідчення.
 
Зміна і розірвання договору
Зміна договору доручення або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона повинна бути укладена в тій самій формі, що й договір (див. “Форма договору”).
Також законом передбачено, що Довіритель або Повірений мають право відмовитись від договору доручення в будь-який час. Відмова від права на відмову від договору доручення є недійсною.
Якщо Повірений діє як підприємець, сторона, яка відмовляється від договору, має повідомити іншу сторону про своє рішення не пізніше ніж за один місяць до припинення договору (якщо більш тривалий строк не передбачений договором доручення). 
Контакти Допомога