Договір підряду (побутового) на ремонт житлового будинку

Всі договори

Кому підійде договір:

  • Підійде тим, хто збирається залучити до ремонту будинку фахівців, а також фахівцям, які професійно виконують ремонтні роботи.
  • За договором виконуються такі роботи, як оздоблення стін, ремонт інженерних комунікацій, облицювальні роботи та ін.
  • Для ремонту гаража використовуйте договір побутового підряду на ремонт гаража.
Автор: Андрей Кравченко, ведущий юрист компании SmartDoc, адвокат

Поняття і предмет
За договором побутового підряду на ремонт житлового будинку одна особа зобов'язується виконати ремонт житлового будинку за завданням другої сторони, а друга - прийняти та оплатити виконану роботу.
 
Предметом договору побутового підряду є ремонтні роботи в житловому будинку для задоволення побутових, естетичних чи інших потреб.
Договір побутового підряду є публічним договором, тобто його умови повинні бути однаковими для всіх замовників таких робіт.
 
Сторони
Особа, що виконує роботи, називається Підрядник, а особа, для задоволення потреб якої виконуються роботи, - Замовник.
Відповідно до чинного законодавства Підрядником за договором може бути лише суб'єкт господарської діяльності  (фізична особа - підприємець або юридична особа). Замовником у даному випадку може бути лише фізична особа.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
Закон вимагає обов'язково визначити в договорі побутового підряду, які саме роботи з ремонту будинку або в будинку повинні виконуватися Підрядником за завданням Замовника.
Враховуючи, що роботи за договором побутового підряду виконуються на платній основі, сторонам слід погодити вартість таких робіт. Вартість робіт, зокрема, може визначатися відповідно до прейскурантів (цінників) або тарифів Підрядника. 
З метою уникнення можливих непорозумінь та суперечок у тексті договору слід передбачити наступні умови:
  • положення про якість виконуваних Підрядником робіт;
  • норми щодо матеріалу (з чийого матеріалу виконуються роботи);
  • відповідальність сторін.
 
Форма договору
Договір побутового підряду укладається в письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором побутового підряду, здебільшого регулюються Цивільним кодексом України та Законом України “Про захист прав споживачів”. 
 
Укладення договору
Договір вважається укладеним з моменту його підписання, якщо в ньому прописані всі істотні умови (див. “Істотні умови договору”). 
 
Зміна та розірвання договору
Зміна договору побутового підряду або його розірвання здійснюється за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди.
Крім того, Замовник може до здачі виконаної роботи відмовитися від договору, сплативши частину вартості роботи пропорційно тій, що була фактично виконана, і відшкодувавши Підряднику понесені до цього часу витрати.
Замовник також має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від Підрядника, був укладений договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі Замовник.
Контакти Допомога