Цивільно-правова угода (трудова угода) зі швачкою

Всі договори

Кому підійде договір:

Автор: Эдуард Волобоев, юрист компании SmartDoc

Поняття і предмет
Цивільно-правова угода (трудова угода) є різновидом договору на надання послуг, при цьому містить ознаки відносин, що виникають між роботодавцем і найманим працівником. Незважаючи на схожість назв (трудова угода і трудовий договір), ця угода не є трудовим договором.
У такій угоді одна сторона, використовуючи свої професійні навички і знання, виконує для іншої сторони роботи з пошиття.
Предметом цивільно-правової угоди є роботи з пошиття одягу, взуття, заготовок і інших виробів.
 
Прикладом може служити ситуація, коли одна сторона, маючи власне виробництво і матеріал, потребує виконання робіт з пошиття виробу із цього матеріалу, а інша сторона береться за виготовлення подібного виробу. 
 
Якщо за трудовим договором на найманий персонал поширюються накази директора, внутрішній трудовий розпорядок компанії, то на виконавця, залученого за цивільно-правовою угодою, всі ці норми не поширюються, також як і норми трудового законодавства України, якому підпорядковані Сторони у трудовому договорі. Працівник, залучений за цивільно-правовою угодою, не є співробітником і не входить до штату компанії. У той же час залучення працівників за цивільно-правовою угодою може бути вигідніше з точки зору оподаткування.
 
Сторони
Роботодавець у цьому договорі іменується Замовником. Ним може бути юридична особа, фізична особа, фізична особа - підприємець.
Співробітник іменується Підрядником. Підрядником може бути фізична особа чи фізична особа - підприємець. Виходячи з цілей даного договору, Підрядником не може бути юридична особа.
 
Істотні умови договору (які обов'язково потрібно включити)
  • ідентифікаційну інформацію про роботи, які виконуються.
Якщо Замовником є фізична особа - підприємець та/або юридична особа, а з боку Виконавця виступає фізична особа - підприємець, то в договорі також необхідно вказати:
  • термін договору;
  • ціну робіт.
Необхідно пам'ятати, що податковий орган і сам Підрядник за певних обставин мають право визнати такі відносини трудовими.
 
Форма договору
Договір укладається у письмовій формі.
 
Норми права
Відносини, що виникають за договором виконання робіт, регулюються Цивільним кодексом України, а також Законом «Про захист прав споживачів», якщо Замовником є фізична особа, а Підрядником - фізична особа - підприємець.
 
Укладення договору
Цивільно-правова угода (трудова угода) вважається укладеною (набирає чинності) з моменту її підписання, якщо в ній прописані всі істотні умови (див. "Істотні умови договору").
Сторони можуть обумовити, що цивільно-правова угода (трудова угода) має бути посвідчена нотаріально. У такому випадку вона вважається укладеною з моменту її посвідчення.
 
Зміна і розірвання
Зміна цивільно-правової угоди (трудової угоди) проводиться за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди. Вона має бути укладена в тій же формі, що й сама угода. Цивільно-правова угода (трудова угода) може бути розірвана, у тому числі шляхом односторонньої відмови від неї. Порядок такої відмови вказується в договорі.
Контакти Допомога