Договори доручення можете доручити нам!

Вибір договорів став ще більше! У каталозі з'явилися договори доручення. У них повірений здійснює юридичні дії за рахунок і від імені довірителя.
 
Дуже часто на практиці виникає плутанина між агентськими договорами, договорами доручення та комісії. Для наочності представимо основні відмінні риси кожної групи в таблиці:
 
 

Агентські

договори

Договори

доручення

Договори

комісії

Посередник може

виконувати

юридичні дії, в т.ч. укладати угоди

юридичні дії, в т.ч.

укладати угоди
тільки угоди
Хто може бути посередником?
тільки юридична особа чи 
фізична особа - підприємець
(ФО-П)

юридична особа, 

фізична особа або 
ФО-П 
юридична особа, 
фізична особа або 
ФО-П 
Посередник діє

від імені довірителя

та за рахунок довірителя

від імені довірителя 

та за рахунок довірителя

від свого імені, але за рахунок довірителя
Після укладення договору з третіми особами

участь посередника закінчується,

стороною договору буде довіритель

участь посередника закінчується,
стороною договору буде довіритель

посередник сам виступає

стороною договору і виконує 
зобов'язання за договором
 
Розширюючи каталог, ми дбаємо про те, щоб ви завжди могли знайти потрібний договір. SmartDoc - в будь-який час і для будь-яких умов.
Для того, щоб Вам було легше зрозуміти суть договору доручення, наведемо його основні положення. 
 
Договір доручення
Договором доручення є угода, за якою одна сторона (іменується як «повірений») зобов'язується вчинити певні юридичні дії від імені та за рахунок другої сторони («довірений»). Правочин, який  вчиняє повірений, створює, змінює та припиняє права та обов'язки довірителя.
Договір доручення встановлює право повіреного чинити від імені та за рахунок довірителя юридичні дії, які передбачаються договором. У договорі встановлюються строки дії доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного.
 
Зміст доручення
У договорі доручення мають бути визначені чіткі юридичні дії, які повинен здійснити повірений. Вони повинні бути правомірними, конкретними та здійсненними.
 
Виконання доручення
Повірений, який повинен вчинити дії відповідно до змісту доручення, має право відходити від змісту доручення в інтересах довірителя, а також якщо повірений не міг одержати від довіреного узгодження запиту. 
Показати всі новини
Договір
Контакти Допомога